V rámci TESSEA můžete využít konzultací následujících expertů, v případě zájmu pište na kancelar@tessea.cz .

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Mgr. Šárka Dořičáková

 • založení sociálního podniku,
 • právní formy (zákon o obchodních korporacích),
 • zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů,
 • konzultace podnikatelského plánu,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • naplňování principů sociálního podniku v praxi,
 • psychosociální podpora.

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU / MANAGEMENT A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

PhDr. Ing. Petra Francová

 • zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,
 • pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání,
 • podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků,
 • jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • podpora při řízení změny,
 • zpracování podnikatelského plánu pro již fungující sociální podniky.

 

MARKETING a PR

Mgr. Gabriela Kurková

 • marketing a PR v sociálním podniku - jak na to,
 • komunikace značky sociální podnik,
 • marketingový audit, nastavení kompetencí pracovníků,
 • tvorba marketingového/podnikatelského plánu,
 • Customer Relationship management (CRM), komunikační plány.

 

PERSONALISTIKA / SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Mgr. Kateřina Malá

 • znalost specifik cílových skupin,
 • zkušenost s realizací pracovně integračních programů pro nezaměstnané, 
 • zkušenost s prostupným zaměstnáváním mládeže bez kvalifikace,
 • konzultace k podnikatelským záměrům.

 

MANAGEMENT A PERSONALISTIKA V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH

Bc. Jitka Čechová

 • poradenství k založení sociálního podniku, 
 • řízení firmy, nastavení procesů ve firmě,
 • zvyšování kvality podle metody PDCA,
 • nastavení rolí a kompetencí v pracovním týmu,
 • vzdělávání zaměstnanců - individuální plány, 
 • zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.