V rámci TESSEA můžete využít konzultací následujících expertů, v případě zájmu pište na kancelar@tessea.cz .

 

FINANCE / DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Ing. Jana Kadláčková

 • poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ESF,
 • příprava projektové žádosti o dotaci z ESF,
 • finanční řízení projektu (sledování nákladů z hlediska jejich způsobilosti),
 • projektové řízení (změny projektu, harmonogram realizace aktivit projektu, naplňování monitorovacích indikátorů),
 • zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

Mgr. Šárka Dořičáková

 • založení sociálního podniku,
 • právní formy (zákon o obchodních korporacích),
 • zapracování principů sociálního podniku do zakládacích dokumentů,
 • konzultace podnikatelského plánu,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • naplňování principů sociálního podniku v praxi,
 • psychosociální podpora.

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU / MANAGEMENT A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

PhDr. Ing. Petra Francová

 • zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,
 • pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání,
 • podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků,
 • jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • podpora při řízení změny,
 • zpracování podnikatelského plánu pro již fungující sociální podniky.

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE / WEBY / E-SHOPY

Ing. Tomáš Kadláček

 • co je třeba vědět před založením e-shopu (co, komu, za kolik, doprava, platby),
 • cílová skupina/zákazník (design, komunikace, motivace),
 • způsoby realizace e-shopu a jejich ne/výhody (e-shop na míru, pronájem e-shopu, e-shop zdarma/ Open source  atd.),
 • finanční plán (náklady na pořízení, provoz),
 • marketing (nastavení SEO, PPC reklama),
 • funkce e-shopu, třídění zboží, praxe.

  

MARKETING a PR

Mgr. Gabriela Kurková

 • marketing a PR v sociálním podniku - jak na to,
 • komunikace značky sociální podnik,
 • marketingový audit, nastavení kompetencí pracovníků,
 • tvorba marketingového/podnikatelského plánu,
 • Customer Relationship management (CRM), komunikační plány.

 

PERSONALISTIKA / SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Mgr. Kateřina Malá

 • znalost specifik cílových skupin,
 • zkušenost s realizací pracovně integračních programů pro nezaměstnané, 
 • zkušenost s prostupným zaměstnáváním mládeže bez kvalifikace,
 • konzultace k podnikatelským záměrům.

 

MANAGEMENT A PERSONALISTIKA V SOCIÁLNÍCH PODNICÍCH

Bc. Jitka Čechová

 • poradenství k založení sociálního podniku, 
 • řízení firmy, nastavení procesů ve firmě,
 • zvyšování kvality podle metody PDCA,
 • nastavení rolí a kompetencí v pracovním týmu,
 • vzdělávání zaměstnanců - individuální plány, 
 • zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.