K četným dotazům na povinnost testování zaměstnanců sociálních podniků, které jsou součástí většího subjektu, zpravidla spolku nebo ústavu.

Nařízení vlády ukládají povinnost testování zaměstnanců (od 15.3. v pásmu od 10 – 50 osob) zaměstnavatelům ve smyslu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, není tedy důležitá právní forma zaměstnavatele. Klíčový tedy není počet pracovníků sociálního podniku, ale počet zaměstnanců NNO, jejíž je SP součástí. Podobně i odpovědnost za plnění této podmínky nese statutární orgán NNO, nikoli vedení SP.

Druhou věcí je zařazení neziskových organizací do okruhu zaměstnavatelů, kterým může stát přispívat na nákup testů, MPSV ČR v současné době řeší tento problém na základě podaného podnětu.