Souhrnná výzkumná zpráva z kvalitativního výzkumu je v pořadí prvním výstupem projektu TAČR TL04000013 Sociální podnikání v ČR v době pandemie COVID-19 a po ní: Rozvoj a implementace krizového řízení.
Cílem projektu, řešeného v období říjen 2020 až září 2022, je vytvořit postupy a nástroje, na jejichž základě budou moci sociální podniky (SP) působící v ČR implementovat vlastnı́ systémy krizového řízení a zvýšit tak svou odolnost v případě vzniku krize obdobné té, která je způsobena pandemiı́ COVID-19. Vytvoření postupů a nástrojů pro implementaci systémů krizového řízení bude dosaženo identifikacı́hrozeb, zranitelnostı́a rizik, která v době pandemie COVID-19 a v jejím důsledku ovlivňují SP působící v ČR. Součástí projektu je rovněž provedenı́ výzkumu současných postojů a přístupů českých SP ke krizovému řízení v době pandemie COVID-19, jejichž poznání napomůže správnému nastavenı́ postupů a nástrojů pro implementaci systémů krizového řízení pro specifické prostředí SP.
Na řešení projektu se podílí tým akademiků z FF UP v Olomouci ve spolupráci s představiteli Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA ČR, z. s., která je zastřešující organizací SP v ČR. Vedoucím řešitelského týmu je Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. z Katedry ekonomických a manažerských studií FF UP.

 

Souhrnnou zprávu neleznete ZDE a shrnutí ZDE.