V rámci projektu „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“, nabízíme informace a podporu v oblasti sociálního podnikání zdarma. Zájemci mohou konkrétně využít následující aktivity:

 

Poradenství prostřednictvím lokálních konzultantů:

 • seznámení s praktickým chodem sociálního podniku
 • sdílení praxe
 • poskytnutí základního vhledu do tématu sociálního podnikání
 • vysvětlení principů sociálního podnikání
 • pomoc s nastavením podnikatelského plánu
 • poskytnutí informací k založení sociálního podniku
 • informování o specifikách zaměstnávání osob se znevýhodněním
 • předávání kontaktů na relevantní subjekty v regionu, tzn. pomoc se síťováním

Poradenství prostřednictvím expertních poradců:

 • Poskytování specializované poradenské činnosti v mnoha oblastech stávajícím sociálním podnikatelům, ale i těm, kteří jsou na začátku a hledají optimální předmět podnikání
 • Poradenství probíhá v těchto oblastech:
  • marketing a obchod, gastropodnikání, personalistika, teorie sociálního podnikání, management, finance a udržitelnosti podnikání, environmentální sociální podnikání atd.

 

Stáže v sociálních podnicích:

 • Smyslem stáží je přenos informací o fungování sociálních podniků, zvýšení kompetencí pro založení nebo řízení sociálních podniků, poskytnutí reálného vhledu do sociálního podnikání a navázání kontaktů.
 • Stáž může být uskutečněna ve vybraném sociálním podniku, či neziskové organizaci věnující se problematice sociálního vyloučení, integrace na trhu práce, nebo osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

V rámci projektu je dále provozován webový portál www.ceske-socialni-podnikani.cz, který přináší mimo detailních informací o výše uvedených projektových aktivitách i informace o sociálním podnikání a sociální ekonomice v ČR a je zdrojem informací nejen pro sociální podniky, ale i pro širokou veřejnost v ČR. Součástí webu je i Adresář sociálních podniků.

Veškeré uvedené aktivity probíhají v rámci projektu OPZ „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_016/0006098), který je zaměřen na rozvoj podpůrné sítě lokálních konzultantů, odborných poradců a možnosti stáží pro začínající nebo rozvíjející se sociální podnikatele.

 

Kontakty na realizační tým projektu:

Mgr. Šárka Vokálová, sarka.vokalova@mpsv.cz, 770 116 519

Mgr. Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@mpsv.cz, 770 116 520