Dne 19.5. 2021 se konalo na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR slavnostní vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a Národní ceny kvality ČR v programu EXCELENCE a START PLUS. V jednotlivých kategoriích bylo celkově uděleno 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových. Udělování národní ceny se stalo nedílnou součástí Národního programu kvality ČR, jehož účelem je podporovat a propagovat udržitelnou kvalitu života a konkurenceschopnost České republiky. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je harmonizována s mezinárodním schématem uznávání EFQM „Commited to Sustainability“ – závazek k udržitelnosti.

Národní ceny ČR mají víc než dvacetiletou tradici. Během ní se ocenění stala nedílnou součástí Národního programu kvality. Významně totiž pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pomáhají soukromým společnostem, státní správě a místní samosprávě na cestě k excelenci, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Vítězem v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii Digitální stát se stala nestátní nezisková organizace MENS SANA, z.ú. z Ostravy, která je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním. Zlatou cenu za umístění na 1. místě převzal z rukou pana Ing. Mgr. Davida Slámy – ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, za organizaci MENS SANA, z.ú. pan Ing. Vojtěch Beck - finanční manažer a manažer CSR, který při příležitosti udělení ceny pronesl následující slova: „Dovolte mi, abych velmi poděkoval za naši organizaci MENS SANA za možnost se zúčastnit této soutěže a samozřejmě za ocenění, kterého si velmi vážíme a které je pro nás velkým závazkem, protože jsme si vědomi, že společenská odpovědnost je velmi široké téma, kterého se naše organizace účastní již léta a můžu říci, že v této oblasti je stále mnoho nových témat a přístupů. Získáním této ceny, které si velmi vážíme, nic pro nás nekončí. Je důkazem, že naši práci děláme dobře a budeme se snažit být ještě lepší a přispívat i nadále ke společenské odpovědnosti“.

Společnost MENS SANA, z.ú.  tak získala ocenění Společensky odpovědná organizace II. stupně. Nezisková organizace se opakovaně účastní soutěže o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a již ji několikráte získala, kdy v kategorii Organizace neziskového sektoru získala opakovaně 1. místo, naposledy se tak stalo v roce 2020, kdy obdrželi cenu za rok 2019. V rámci společenské odpovědnosti se snaží navazovat spolupráci s významnými aktéry regionálního a sociálního rozvoje, usilují o prohlubování spolupráce s podnikatelským sektorem a akademickou sférou, v roce 2017 založili sociální podnik BOTUMY s.r.o., aktivitami přispívají k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a podporují jejich integraci do společnosti.

"Společenská odpovědnost je pro nás hodnotou, schopnost pomáhat druhým je zákonem, důvěra a společenské uznání jsou nám odměnou."