1. června 2021 se uskutečnil kulatý stůl na téma Role sociální ekonomiky a sociálního podnikání v měnícím se světě. Uspořádal ho Výbor pro sociální politiku Senátu PČR ve spolupráci TESSEA ČR.
Akci zaštítila a zahájila předsedkyně výboru Miluše Horská, dále se účastnili zástupci zástupci MPSV ČR, ÚP ČR, Pardubického kraje, několika sociálních podniků, akademické sféry a také samozřejmě zástupci TESSEA: Karel Rychtář, Petra Francová a Markéta Vinkelhoferová. Kulatý stůl uzavřela svým pohledem na věc senátorka Adéla Šípová.

Prezentace a diskuse se týkaly klíčových problémů podpory a rozvoje sociálního podnikání. Legislativní návrhy, podpora ekosystému, společensky odpovědné zadávání, míra de/centralizace, podpora síťování a spolupráce sociálních podniků, dopady pandemie covid-19 a další témata.
Zástupci TESSEA s odkazem na navázanou spolupráci evropskými institucemi upozornili i na evropský kontext, sociální podniky vedle jejich role v zaměstnanosti stále více míří i do oblasti udržitelného rozvoje a enviromentálních témat. Účastníci kuatého stolu se shodli na nutnosti posílení role a uznání sektoru sociální ekonomiky jako perspektivního nositele rovnováhy mezi kvalitou života, trhem a životním prostředím - zejména na lokální a regionální úrovni.

Prezentace účastníků jsou ke stažení zde a můžete si prohlédnout fotogalerii z jednání