Další členská schůze je za námi. Jedná se už o devátou v pořadí - každoroční setkání členů nechyběly ani v době covidu. Proběhla 4. června tradičně na pražském Toulcově dvoře, kde atmosféru dotváří pohostinnost naše členské organizace Envira o.p.s. Nechybělo ani focení - tentokrát v areálu samotného dvora.

Správní rada v novém složení

Zástupci členských organizací se sjeli z celé ČR, nejen aby schválili hospodářský výsledek a zprávu o činnosti za rok 2023, ale tentokrát také proto, aby zvolili novou správní radu. Ta ve (staro)novém složení Radek Dražil, Aneta Klimentová, Iva Laštovicová, Anna Šimonová a Markéta Vinkelhoferová budou od navazovat na práci té předchozí.

Umíme sociální ekonomiku

Společně bylo reflektováno květnové Fórum sociální ekonomiky, které mělo dobrý ohlas od účastníků: zažili, že TESSEA má expertízu a umí propojit teorii a praxi. Navíc dokáže zprostředovat i mezinárodní praxi i politiky v oblasti sociální ekonomiky, nejen na celoevropské úrovni, ale i v jednotlivých zemích - zejména ve Středovýchodní Evropě. 

Více informací o Fóru naleznete zde.

Co potřebují sociální podniky

Z klíčových hlavních témat letošního roku jsme na členské schůzi společně probrali:

  • Komunikaci:jak být srozumitelní a atraktivní nebo-li jak poutavě a zajímavě prezentovat příběhy konkrétních podniků a na tom ukazovat přínos a význam sociálního podnikání pro naši společnost.
  • Posílení kapacit TESSEAi našich členských podniků v podobě vzdělávacích a networkovacích aktivit.
  • Legislativní novinky- zejména co se týká návrhu zákona o integračním sociálním podniku, který na jaře 2024 prošel prvním čtením a nyní se připravují pozměňovací návrhy, ale i zákonu o zaměstnanosti v souvislosti ze změnami na chráněném trhu práce.
  • Strategii sociální ekonomiky - jak může být TESSEA proaktivní při tvorbě národní strategie sociální ekonomiky v rámci naplňování evropského Akčního plánu? Sledujte naše kanály pro možnost zapojení, jak z řad členů, tak dalších expertů.