Soutěž Buďte inspirací 2023
V Hradci Králové proběhlo 10.10.2023 slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže "Buďte inspirací". Tuto prestižní událost uspořádala Regionální stálá konference s cílem ocenit a zviditelnit úspěšné projekty, organizace a firmy v regionu, které [...]
Jaké jsou přínosy sociálního podnikání pro naši společnost, pro obce, města a regiony? Existuje jich celá ředa: od integrace znevýhodněných osob přes rozvoj komunitního života po řešení environmentálních problémů v rámci podnikání.   Pražský SPoint uspořádal [...]
Jsme hrdí na naši členskou 1. Valašskou dílnu, která provozuje sociální podniky Pralinky s příběhem a Palomino ve Valašském Meziříčí: v září 2023 obdrželi Zvláštní cenu poroty za společenskou odpovědnost v 10. ročníku ankety Férový zaměstnavatel Zlínského [...]
FOVY
Rozhodli jsme se, že se zapojíme do dobrovolného a nezávislého „auditu“ našich ESG aktivit. ESG Rating v České republice vznikl v roce 2022 jako společný projekt Asociace společenské odpovědnosti, jímž jsme členem a mezinárodně oceněného studijního programu CEMS/Master [...]
TESSEA byla partnerem konference v pražském Green Table o udržitelném financování, kterou pořádala Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Při debatách se sešli zástupci České spořitelny, Komerční banky a Moneta. Jaké jsou nejdůležitější informace, které si [...]
Jak založit a udržet sociální podnik? Jak na něj získat prostředky? Kdy sáhnout po dotaci? Kdy je dotace překážkou? To vše se diskutovalo na Prague Innovation Mixxer 19. září v pražském Podnikatelském a inovačním centru - SPointu. Mezi řečníky byly dvě zástupkyně [...]
Jak vypadá sociální podnikání, které nejen pracuje s aspekty re-use a cirkulární ekonomiky, ale i poskytuje příležitosti lidem se specifickými potřebami? Zástupkyně české Federace nábytkových bank a re-use center vyrazily takové zkoumat do Osla. Exkurze se za TESSEA, [...]
Jaká je aktuální situace financování (nejen) sociální ekonomiky z pohledu bank jakožto zásadních hybatelů rámce ESG? Jaké nástroje podpory a financování udržitelných aktivit jsou k dispozici ve vztahu k nutnosti celkové transformace napříč sektory, nebo jaké [...]
Léto 2023 se neslo ve znamení nejen nabírání sil, ale i třech horkých témat sféry sociální ekonomiky letošního roku: legislativa, financování a environmentální přínos. Na 25 členů TESSEA se na počátku srpna sešlo v Děčíně, aby společně prodiskutovali [...]
TESSEA se zapojila do připomínkového řízení k návrhu zákona o sociálním podniku, které právě probíhá. Zákon připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.   K návrhu zákona uplatňujeme zásadní koncepční připomínky, které se týkají [...]
Červnová členská schůze je za námi! Proběhla 13. června tradičně na pražském Toulcově dvoře v příjemné atmosféře, kterou vytváří naše členská organizace Envira o.p.s. Došlo i na focení v tamním sadu. Opět jsme zaznamenali bohatou účast zástupců [...]
Jak znovuzužitkovat odpad, který ještě nevznikl? Jak dát věcem druhou šanci? Na tyto otázky si kladly odpovědi zakladatelé české Federace nábytkových bank a re-use center, u jejíhož zrodu před 2 lety stála i TESSEA. Spolu s českobudějovickým environmentálním [...]
8. června 2023 se v Praze v Podnikatelském a inovačním centru slavnostně otevřel SPoint - místo podpory sociálního podnikání. Poradenství pro zájemce o sociální podnikání je bezplatné a poskytují ho odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a TESSEA [...]
Před samotným setkáním členů evropské sítě ENSIE v květnu 2023 se nejprve rovnou šlo do terénu. Co všechno se dá zažít v sociálním podniku v italském Turíně? Naskočíte do svozového auta na tříděný papír a projedete s pracovníkem několik ulic, pozorujete a hovoříte s [...]
esg rating
Rámec ESG (Environment, Social a Governance) je v hledáčku TESSEA už nějakou dobu. Věříme, že se jedná o příležitost pro sociální podniky se nejen zapojit do udržitelných dodavatelských řetezců, ale sloužit i jako inspirace pro další firmy. Také v tom vidíme možnost [...]