Pro sociální podnikatele, kteří jsou zaměstnavateli více než 50% OZP zveřejnilo MPSV ČR zveřejnilo zde, informaci ke končícímu tříletému období pro uznání ZZP k nároku na příspěvek. Dohody uzavřené v roce 2018 je nutné obnovit nejpozději do 3 měsíců po skončení jejich účinnosti, doporučujeme však požádat nejpozději 1–2 měsíce před skončením jejich platnosti.

Žádost o prodloužení účinnosti na dobu neurčitou je možno najít na odkazu zde.

Stále platí podmínky pro uznání, které najdete na odkazu zde