MPO zveřejnilo již na přelomu roku program COVID – gastro, na základě kterého je možno poskytovat kompenzace gastronomickým provozům, které jsou uzavřeny v rámci koronavirových opatření.

Původní verze programu byla určena pro právní subjekty – podnikatele nebo obchodní korporace, vylučovala tedy sociální podniky s gastro-provozy, které fungují v rámci neziskových subjektů typu spolku nebo ústavu.

Iniciativou sociálního podniku PFERDA z.ú. v Rychnově nad Kněžnou se podařilo získat stanovisko MPO ČR, podle něhož byl okruh rozšířen. Namísto obchodní korporace je žadatelem právnická osoba a druhá podmínka byla rozšířena na „vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona, nebo provozuje podnikatelskou činnost na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona“.