V současné době probíhají jednání o prodloužení a upgrade systémového projektu MPSV ČR „Podpora sociálního podnikání pokračuje“, který je společně s výzvou ČMZRB „S-podnik“ aktuálně jedinou formou podpory SP po ukončení výzev z programu OPZ ESF v roce 2019.

Systémový projekt, který má skončit v roce 2021, by měl být prodloužen až do roku 2022, současně by měl být aktualizován obsah jeho aktivit, také vzhledem k aktuální situaci a potřebám podpory SP.

Jednání zatím probíhají, o jejich výsledku budeme informovat.