Aliance na obhajobu evropského pilíře sociálních práv, jejímž členem je několik významných evropských asociací včetně Social Economy Europe a Social Platform, vydala 22.2. 2021 společné prohlášení, které adresovala všem 27 ministrům práce a sociálních věcí. Dopis s tímto prohlášením byl doručen také Janě Maláčové a zde se můžete seznámit s jeho překladem do češtiny. Více na webu České sociální podnikání.
 
Ředitel TESSEA Karel Rychtář tento dopis komentuje:
Přestože Evropský semestr, (nejen) tento dopis 27 ministrům, ale i velkorysý plán obnovy EU, na jehož Národní podobě nyní pracuje i Česká republika, výslovně mluví o podpoře "sociální odolnosti" stávající návrh Národního plánu obnovy ČR 2021-23 se v působnosti MPSV ČR zaměřuje pouze na podporu kvalifikace na trhu práce směrem k digitalizaci. 
Podle dosavadních reakcí na naše intervence nelze předpokládat posílení komponent národního plánu směrem ke kompenzaci sociálních nerovností, které se nesporně vlivem dopadů koronaviru budou zvětšovat, stejně jako míra nezaměstnanosti znevýhodněných osob. 
MPSV ČR naopak počítá s podporou sociální ekonomiky a podnikání v rámci nového Operačního programu zaměstnanost, první výzvy však lze očekávat nejdříve na konci roku 2022. O konkrétní podobě programu a výzev zatím nemáme informace, věříme, že budeme k jednání o jejich podobě včas přizváni, podobně jako je tomu zvykem v ostatních oblastech (sociální služby, zaměstnanost, pracovní právo).