Do aktualit budeme od nynejška zařazovat medializaci aktivit našich členských sociálních podniků. Dnes začínáme Českotěšínským Trianonem, který úspěšně funguje už 18 rokem: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/cesky-tesin/11000024442/ceskotesinsky-trianon-uspesne-funguje-18-let--zamestnava-postizene-z-celeho-regionu.