TESSEA ČR z.s. Vás zve na ČLENSKOU SCHŮZI


KDY: 27.6. 2017    

V KOLIK: od 13.00 do 15.00

KDE: Václavské náměstí 831/21, Praha 1, 110 00, 4 patro, místnost B4


Program:

Informace o činnosti TESSEA ČR

Informace o Věcném záměru  zákona o sociálním podnikání

Informace o projektu TESSEA v novém

Schválení zprávy o činnosti za rok 2016

Schválení účetní uzávěrky za rok 2016

Plán činnosti do 31.12.2017

Volba člena správní rady

Diskuze

Závěr

Moderátor:

Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, z.s.

Občerstvení bude zajištěno.

REGISTRACE ZDE:

Kontakt pro další dotazy: sarka.doricakova@tessea.cz nebo na telefonu 608 178 857.

Členskou schůzi svolává Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka

pořádaný pod záštitou radní Zlínského kraje Michaelou Blahovou

KDY: 15. 6. 2017 od 13:00
KDE: Zlínský kraj, zasedací místnost zastupitelstva kraje – 16 patro, třída Tomáše Bati 21, Zlín

 

Program semináře:
1. Zahájení semináře (13:00 – 13:10)
Úvodní slovo radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Michaely Blahové

2. Lokální socioekonomický rozvoj (13:10 – 13:30)
Ing. Lukáš Trčka, Ph.D. – ředitel Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj

3. Participativní podnikání a jeho význam pro řešení nástupnictví v MSP (13:30 – 13:50)
Ing. Jana Maussen, MPA, poradkyně, oblast zaměstnanecké participace, Úřad vlády ČR

5. Přestávka, občerstvení (13:50 – 14:10)

6. Společensky odpovědné podnikání v regionu – případová studie Pragulic (14:10 – 14:30)
Tereza Jurečková, spoluzakladatelka sociálního podniku Pragulic - Poznej Prahu jinak! z.s.

7. Chyby v projektech sociálního podnikání v rámci OPZ (14:30 – 14:50)
PhDr. Milada Pelajová, Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. Představení spolku TESSEA a jeho služeb pro podporu regionálního podnikání (14:50 – 15:10)
Mgr. Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR, s. z.

9. Diskuse, networking (15:10 – 15:30)

 

Registrace na seminář je nutná do 9. 6. 2017 na email: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Pozvánka na seminář Společensky odpovědné veřejné zadávání a sociální podniky

Seminář organizuje TESSEA ČR ve spolupráci s Klastrem sociálních inovací a podniků SINEC.

Seminář povedou odborníci z projektu MPSV „Podpora rozvoje a implementace sociálně odpovědného veřejného zadávání“.

 

Kde: KÚ Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava 702 18 (zde), místnost D200 - předsálí zastupitelstva
Kdy: 18. 4. 2017, od 10 - 12 (místnost bude otevřená již od 9:30)

Program:
Stručný úvod k odpovědným veřejným zakázkám, přetrvávající mýty.
Možnosti podpory sociálních podniků v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- vyhrazené zakázky
- hodnocení
- rozdělení zakázek na části
- dynamický nákupní systém
- jiné možnosti podpory
- předběžné tržní konzultace
Co mohou sociální podniky dělat, aby uspěly ve veřejných zakázkách
Dotazy k odpovědnému veřejnému zadávání


REGISTRACE ZDE

 

Akce probíhá v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 

Kontaktní osoba: Šárka Dořičáková, sarka.doricakova@tessea.cz, tel: +420 608 178 857.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

 

Workshop EET pro sociální podnikatele
S lektorkou Miroslavou Nebuželskou z poradenské firmy 22HLAV EDU s.r.o.

Kdy: 9:30 - 12:30, 17.1. 2017
Kde: budova SČMVD, Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha-Nové Město, místnost bude upřesněna

Zájemci o účast se mohou již nyní registrovat zde.

Členové TESSEA mají účast zdarma.

Ostatní za poplatek 800,- Kč.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.

 
 
 
Vážení členové a příznivci TESSEA ČR,
 
přejeme Vám příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
 
Šárka Dořičáková

Logo OPZ barevn

 

 

 

 Tisková zpráva Praha, 21. září 2016


TESSEA v novém

Hlavním cílem nového projektu je budovat kapacitu Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA a podporovat její členské nestátní neziskové organizace za účelem posílení sociálního začleňování znevýhodněných skupin prostřednictvím sociálního podnikání. Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny na budování a profesionalizaci sociálního podnikání, včetně jejich vzájemného propojování členů z řad NNO.

 

Logo OPZ barevn

 

 

 

V rámci projektu “TESSEA v novém”, který běží od tohoto měsíce po dobu dvou let je pro členy TESSEA z řad neziskových organizací připravena zajímavá nabídka, které můžete využít již nyní:

Konzultační podpora členům TESSEA zdarma - členské NNO budou mít možnost se na realizační tým obrátit s poptávkou, na základě níž budou mít možnost konzultovat s vybranými experty na sociální a společensky odpovědné podnikání. Konzultace budou probíhat osobně v kanceláři TESSEA, po Skype, příp. i telefonicky/mailem.

Logo OPZ barevn

 

 

 

Pro všechny členy TESSEA jsme připravili workshop Naplňování principů sociálního podnikání v praxi, který povedou paní Petra Francová a Šárka Dořičáková.

KDE: TESSEA, z.s., Václavské nám. 831/21, 110 00 Praha 1- Nové Město, zasedací místnost 5.patro

KDY: 4.11. v čase od 9:30 - 12:00

 

Zájemci o účast mohou již nyní psát na mail: kancelar@tessea.cz.

 

Workshop je realizován v rámci projektu TESSEA v novém, CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002235.