Brdy Vltava
Brdy Vltava

název akce:

Feuersteinovo instrumentální obohacování

název organizace: Brdy Vltava

datum a čas: 22-11-2018 | 15:00 - 18:00

místo: Městská knihovna Dobříš, Školní 36

Rádi bychom vás pozvali na zážitkový seminář, jako ochutnávku a úvod do metody Feuersteinova instrumentálního...

 

název organizace: Brdy Vltava

datum a čas: 22-11-2018 | 15:00 - 18:00

místo: Městská knihovna Dobříš, Školní 36

Rádi bychom vás pozvali na zážitkový seminář, jako ochutnávku a úvod do metody Feuersteinova instrumentálního obohacování, která posiluje kognitivní funkce. Metoda je vhodná jako podpůrný prostředek k efektivnějšímu učení a cestě k vnitřní motivaci……..

Obsahem Feuersteinova instrumentálního obahacování (FIE) je „naučit se učit se“. Jde o nástroj, který zlepšuje myšlení, učí strategie řešení úkolů, upevňuje sebedůvěru, odstraňuje impulsivnost a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování, respektování jiného názoru a tím pomáhá orientovat se v běžném životě.

Lektor: Mgr. David Toegel – pedagog, terapeut. Má zkušenosti s dětmi na různých typech škol – od velmi nadaných až po žáky se specifickými poruchami. V letech 2012 a 2013 absolvoval kurzy FIE na PedF UK.

více:
http://www.brdy-vltava.cz/hlavni-oblasti/rozvoj-skolstvi/map-ii-orp-dobris/vzdelavaci-aktivity-mapii/feuersteinovo-instrumentalni-obohacovani.html#!523