Definice

TESSEA je autorem definic sociálního podnikání, sociálního podniku a integračního sociálního podniku, které jsou v souladu se znaky mezinárodní výzkumné sítě EMES. Definice se v České republice běžně používají ve stejné podobě od roku 2011 - například Ministerstvem práce v rámci aktivit na podporu sociálního podnikání.

DEFINICE TESSEA 2023

Od roku 2023 TESSEA pracuje s aktualizovanými definicemi, které vznikly na základě debat v pracovní skupině Definice a principy a byly schváleny členskou schůzí v červnu 2023.

Sociální ekonomika

Sociální ekonomiku tvoří činnosti jednotlivců, nestátních neziskových organizací a obchodních společností, které naplňují společensky prospěšné cíle. Tito aktéři vyznávají společné hodnoty, a to zejména upřednostňování těchto cílů nad tvorbou zisku, nezávislost na státu a maximální možné zapojení členů a pracovníků do rozhodování.  Jejich činnost stojí na třech základních pilířích - sociálním, ekonomickém a environmentálním.

 

Sociální podnikání

jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Sociální podnikání hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použitý pro další rozvoj sociálního podniku, protože jeho společensky prospěšný cíl je nadřazen tvorbě zisku. 

Sociální podnik

je „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

 

Integrační sociální podnik

je „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo fyzická osoba, které splňují principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, kterým je zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, a tento cíl je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.