Krizové řízení v sociálních podnicích   Publikace Krizové řízení sociálních podniků vznikla v rámci projektu TAČR zaměřeném na krizový management v době pandemie covid-19. Navazuje na výzkum, který prováděli kolegové z Katedry ekonomických a manažerských [...]
Autorka: Eva Fraňková, PhD, Katedra environmentálních studií, Fakulta sociálních studií Zpráva za ČR je spolu s dalšími národními zprávami členských zemí EU (country reports) a některých dalších přidružených zemí (ve formě kratších country fiches). Tato [...]
Studie Tematické sítě pro sociální ekonomiku ČR. Jejím cílem je plasticky popsat a zobrazit dosavadní vývoj a současný stav sociálního podnikání v České republice a prostředí, v němž se pohybuje a rozvíjí. Ukázat její rozmanitost, projevy a přínos, ale také [...]
Kolegové z Katedry ekonomických a manažerských studií Univerzity Palackého v Olomouci a TESSEA pokročili dále v rámci výzkumu zaměřeného na krizové řízení českých sociálních podniků, financovaného Technologickou agenturou ČR. Na již dříve publikovanou zprávu [...]