Současné znění stanov

spolku TESSEA ČR, z.s. najdete zde