V rámci TESSEA můžete využít konzultací následujících expertů, v případě zájmu pište na kancelar@tessea.cz .

 

ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU / MANAGEMENT A STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 

Ing. Karel Rychtář

 • krizový plán a krizové řízení
 • zdroje financování
 • předpoklady pro vznik, udržení a rozvoj sociálního podniku
 • podnikatelské zaměření
 • vztahy v sociálním podniku.

 

PhDr. Ing. Petra Francová

 • zapracování principů sociálního podniku do zakladatelských dokumentů,
 • pomoc s výběrem vhodné právní formy pro sociální podnikání,
 • podnikatelské poradenství v oblasti psaní podnikatelských záměrů a zakládání sociálních podniků,
 • jak naplňovat principy sociálního podniku v praxi,
 • strategické plánování a management sociálních podniků,
 • podpora při řízení změny,
 • zpracování podnikatelského plánu pro již fungující sociální podniky.

 

EVNIROMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 

Mgr. Markéta Vinkelhoferová

 • principy environmentálního sociálního podniku
 • principy fair trade,
 • aplikace Cílů udržitelného rozvoje v praxi
 • příprava a konzultace podnikatelského plánu, proveditelnost záměru, udržitelnost podnikatelských aktivit (finanční a lidská)
 • management sociálního podniku
 • marketing a PR.

 

MARKETING a PR

Mgr. Gabriela Kurková

 • marketing a PR v sociálním podniku - jak na to,
 • komunikace značky sociální podnik,
 • marketingový audit, nastavení kompetencí pracovníků,
 • tvorba marketingového/podnikatelského plánu,
 • Customer Relationship management (CRM), komunikační plány.

 

PERSONALISTIKA / SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Mgr. Kateřina Malá

 • znalost specifik cílových skupin,
 • zkušenost s realizací pracovně integračních programů pro nezaměstnané, 
 • zkušenost s prostupným zaměstnáváním mládeže bez kvalifikace,
 • konzultace k podnikatelským záměrům.

 

 

 

 

Připravujeme...

 

Co je knihovna?

V sídle spolku - TESSEA ČR z.s., Václavské náměstí 21, Praha 1 - je k dispozici celá řada odborných knih, publikací, periodik apod., které jsme ochotni vám zapůjčit. 

 

Jak si mohu půjčovat?

V případě zájmu se prosím obracejte emailem na paní Moniku Šikulovou - monika.sikulova@p-p-p.cz. 

 

Podmínky?

 • zacházení s půjčeným materiálem se vší opatrností
 • složení zálohy
 • výpůjční doba max. 14 dní